Ιατρική Εμβρύου

Η Ιατρική Εμβρύου ή Περιγεννητική Ιατρική έχει ως αντικείμενο την ορθή παρακολούθηση της εγκύου και του εμβρύου καθ’ όλη την εξέλιξη της εγκυμοσύνης. Στόχος της Ιατρικής Εμβρύου είναι να διασφαλίζει την καλύτερη δυνατή φροντίδα για τη μητέρα και το έμβρυο, μέσα από τους ενδεδειγμένους κατά περίπτωση προγεννητικούς ελέγχους και την παροχή κατάλληλης συμβουλευτικής υποστήριξης.

Σε ποιους απευθύνεται;

Η Ιατρική Εμβρύου και ο Προγεννητικός Έλεγχος αφορά σε όλες τις μέλλουσες μητέρες, καθώς ο συνδυασμός της επιστημονικής γνώσης με τις σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες επιτρέπει την:

  • Έγκαιρη διάγνωση τυχόν εμβρυικών ανωμαλιών
  • Διαλογή των κυήσεων με αυξημένο κίνδυνο για χρωμοσωμικές ανωμαλίες
  • Ανάπτυξη ασφαλέστερων τεχνικών προγεννητικής διάγνωσης
  • Πρόβλεψη και πρόληψη της θνησιμότητας μητέρας και εμβρύου
  • Πρόβλεψη και πρόληψη της πρόωρου τοκετού
  • Πρόβλεψη και πρόληψη της προεκλαμψίας και του περιορισμού της εμβρυικής ανάπτυξης
  • Αντιμετώπιση των προβλημάτων που ενδέχεται να παρουσιάσουν πολύδυμες κυήσεις
  • Αποτελεσματική ενδομήτρια χειρουργική εμβρύου

Πως οφελούνται η μητέρα και το έμβρυο;

Η φροντίδα α) πριν από τη σύλληψη, β) κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και γ) έως και λίγο μετά από την ανεπανάληπτη εμπειρία του τοκετού, συμβάλλουν αποφασιστικά στη βελτιστοποίηση της ποιότητας της κύησης, στην πρόληψη προβλημάτων υγείας, στη μείωση της μητρικής και εμβρυικής θνησιμότητας, στην έγκαιρη διάγνωση τυχόν συγγενών ανωμαλιών, στη διαχείριση της προωρότητας και στη διασφάλιση της καλής υγείας του νεογνού και της μητέρας.

Start typing and press Enter to search