Υπερηχογράφημα Βιωσιμότητας

Πότε πραγματοποιείται;

Το Υπερηχογράφημα Βιωσιμότητας ή Υπερηχογράφημα Αρχόμενης Κύησης γίνεται κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της 6ης και της 11ης εβδομάδας της κύησης.

Ποιος είναι ο σκοπός του;

Μέσω του εν λόγω υπερηχογραφήματος μπορεί α) να επιβεβαιωθεί η εγκυμοσύνη, β) να ελεγχθεί η φυσιολογική εξέλιξη της εγκυμοσύνης στο ενδομήτριο περιβάλλον και να αποκλεισθεί η εξωμήτρια κύηση, γ) να καθοριστεί ο αριθμός του/των εμβρύου/ων, δ) να επιβεβαιωθεί η παρουσία καρδιακού παλμού και ε) να προσδιοριστούν η ηλικία της κυήσεως και η πιθανή ημερομηνία του τοκετού.

Ποιες είναι οι ενδείξεις ή/και οι λόγοι που το καθιστούν απαραίτητο;

Εφόσον παρατηρείται αδικαιολόγητη αιμορραγία ή ασυνήθιστος πόνος στην κοιλιακή χώρα επιβάλλεται η διεξαγωγή του υπερηχογραφήματος βιωσιμότητας. Επιπλέον, το επιλέγουμε όταν υπάρχει α) ιστορικό πρόωρης αποβολής, β) ιστορικό έκτοπης κύησης, γ) ανησυχία για την ομαλή εξέλιξη εγκυμοσύνης και δ) προκειμένου να προσδιοριστεί η ηλικία της κύησης όταν υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την ημερομηνία της τελευταίας έμμηνου ρήσεως ή την ημερομηνία της σύλληψης.

Ποια διαδικασία ακολουθείται;

Η υπερηχογραφική αυτή εξέταση μπορεί να γίνει διακοιλιακά (μέσω της κοιλιάς) ή διακολπικά (μέσω του κόλπου). Πρώτη επιλογή είναι να γίνει διακοιλιακά, όπου απαιτείται να έχετε γεμάτη κύστη. Αν όμως κάποιο λόγο δεν καταστεί εφικτό να πραγματοποιηθούν όλες οι απαιτούμενες μετρήσεις, τότε επιλέγουμε να συνεχίσουμε διακολπικά. Σε αυτή την περίπτωση η κύστη πρέπει να είναι άδεια. Τόσο η διακοιλιακή, όσο και η διακολπική διαδικασία είναι ακίνδυνες για το έμβρυο και για την μητέρα.

Ποιο είναι το επόμενο υπερηχογράφημα ή εξέταση;

Μετά από το Υπερηχογράφημα Βιωσιμότητας ακολουθεί το Υπερηχογράφημα Αυχενικής Διαφάνειας (11η-14η εβδομάδα κυήσεως) που αποσκοπεί στην αξιολόγηση του κινδύνου για το σύνδρομο Down και άλλες χρωμοσωμικές ανωμαλίες όπως τα σύνδρομα Edwards, Patau και Turner. Παράλληλα πραγματοποιείται έλεγχος της ανατομίας του εμβρύου προκειμένου να αποκλειστούν μείζονες δομικές-ανατομικές ανωμαλίες του εμβρύου.

Start typing and press Enter to search